27. Má to smysl?

Je otázka, kterou byste si měli klást vždy v těch 5 minutách z minulé teze. Je to otázka, kterou byste se měli ptát vždy, když se otočíte (viz. teze č. 24) a svým způsobem by ve vás měla být přítomná neustále.

Má to smysl?

Zpět na obsah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *