38. Pro vedoucí, učitele, kouče apod. – o tom co je tam dobře se bavit nebudeme

Tato teze pravděpodobně odporuje modernímu diskurzu. Přesto jí sem musím dát. Možná právě proto.

Nemá smysl zabývat se přílišně věcmi, které jsou v pořádku a ty chválit. Důležité je zabývat se věcmi, které v pořádku nejsou a ty řešit. To v žádném případě neznamená shazovat a také to neznamená chtít po žákovi/studentovi něco, čeho není schopen.

Je na vás, správně odhadnout, čeho je žák schopen a to po něm chtít. Nikdy míň, vždy více, ale nikdy ne nedosažitelně více.
Když jste na úrovni 22. lekce, nezabývejte se desátou.

Zpět na obsah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *